Konferencˇ
né priestory

Penzión Kráľov dom ponúka aj priestory pre usporiadanie firemných stretnutí, pracovných rokovaní alebo konferencií. K dispozícii je zasadacia miestnosť s kapacitou 15 ľudí.


Technické vybavenie: